Hoogwaardige droge en natte speciaalvoeders voor de veehouderij
Menu

Sojaschroot

Sojaschroot is een nevenproduct dat vrijkomt bij de productie van sojaolie. De belangrijkste productiegebieden zijn V.S., Brazilië, Argentinië en China. Sojaschroot Hipro heeft een hoog eiwitgehalte met een een hoog aandeel lysine.

Opslag en gebruik
Opslag in mengvoersilo of losgestort. Het product dient droog en schoon opgeslagen te worden, losgestort bij voorkeur in een loods.

Voeradvies
Bij gespeende biggen maximaal 12% in rantsoen. Overige varkens 10-20% in rantsoen.

Diergroep
Varkens, Melkvee (nauwelijks tot niet)

Klik hier voor productflyer

De kwaliteit en de voederwaarde variëren afhankelijk van de productiemethoden en het land van herkomst. Klik hier voor meer info

Contact

Parallelweg 9-11
6942 EJ Didam
Postbus 610
6700 AP Wageningen

T +31 (0)316-293966
F +31 (0)316-293967
E info@ar-coproducten.nl
KvK-nummer: 9095380

Bereken de route