Hoogwaardige droge en natte speciaalvoeders voor de veehouderij
Menu

Kwaliteit

AR Coproducten levert kwaliteitsvoeders voor de veehouderij. Hierbij zijn de verschillende kwaliteitssystemen zeer belangrijk. AR Coproducten is gecertificeerd voor:

GMP+

GMP+

GMP staat voor ‘Good Manufacturing Practices’ (goede wijze van produceren). Het betreft een volwaardig certificatieschema door integratie van ISO kwaliteitmanagementeisen, HACCP en andere elementen. GMP+ geeft niet alleen voorwaarden met betrekking tot productiefaciliteiten van diervoeders, maar ook voor opslag, transport, personeel, procedures, documentatie en dergelijke. Samen met haar partners stelt GMP+ duidelijke voorwaarden, zodat diervoederveiligheid en duurzaamheid worden gegarandeerd en certificatie-instellingen onafhankelijke audits kunnen uitvoeren. Bedrijven met GMP+certificaat staan garant voor betrouwbaarheid, kwaliteit, duurzaamheid en veiligheid. Ze voldoen aan alle lokale en internationale wettelijk gestelde normen in de diervoederindustrie.

SecureFeed

Afbeelding

SecureFeed: Caring for food safety

Leveranciers van diervoeders hebben een sleutelrol bij het borgen van voedselveiligheid. Veilige diervoeders staan aan de basis van veilig vlees, veilige melk en veilige eieren. Werkwijzen van diervoederleveranciers (zowel producenten als handelaren) moeten dan ook zorgvuldig en transparant zijn.

SecureFeed staat voor de borging van de voedselveiligheid van diervoeders. Deelnemers leveren voedermiddelen, mengvoeders en toevoegingsmiddelen rechtstreeks aan veehouders. SecureFeed ontwikkelt en beheert een gezamenlijk systeem voor monitoring en risicobeoordeling van grondstoffen en de leveranciers ervan. Door het delen van kennis en informatie met ketenpartners en externe partijen, werken we aan versterking van het risicobewustzijn en de risico-aanpak. Als onpartijdige organisatie zijn we voor voedselveiligheid van diervoeders het aanspreekpunt voor deelnemers, ketenpartners en externe partijen. Zo dragen we bij aan het vertrouwen in voedsel uit dierlijke productieketens.

Contact

Parallelweg 9-11
6942 EJ Didam
Postbus 610
6700 AP Wageningen

T +31 (0)316-293966
F +31 (0)316-293967
E info@ar-coproducten.nl
KvK-nummer: 9095380

Bereken de route