Hoogwaardige droge en natte speciaalvoeders voor de veehouderij
Menu

Inkuiladvies Perspulp

Kuilaanleg

 • Sla de perspulp bij voorkeur op in een sleufsilo met betonvloer
 • Zorg voor een schone en droge ondergrond om te voorkomen dat de perspulp in aanraking komt met bederfveroorzakende bacteriën
 • Let op een goed toegankelijke losplaats voor de vrachtwagens
 • Kuil de perspulp snel in (binnen 24 uur)

Kuilhoogte/-breedte

 • Stem de kuilhoogte en -breedte af op een voersnelheid van minimaal één meter per week
 • Voor voldoende afkoeling (en om thermisch structuurverlies als gevolg van langdurige hoge temperatuur in de kuil) tegen te gaan mag de kuilhoogte maximaal 2,5 meter bedragen. Afhankelijk van de kuilhoogte en de omgevingstemperatuur daalt de temperatuur van de kuil gemiddeld met 1 à 2°C per dag

Afdekken en aandrukken

 • Aandrukken / aanrijden van de kuil bevordert het uittreden van lucht (liefst aanrijden met shovel)
 • Voorkom bij het aanrijden verontreiniging met grond
 • Rijd de pulp in horizontale lagen van 20-30 cm aan, om alle lucht uit te drijven
 • Werk de toplaag van de kuil homogeen en glad af en behandel de toplaag met landbouwzout ter voorkoming van schimmelvorming
 • Dek de kuil af met een plastic zeil van voldoende sterkte. In korte tijd ontstaat dan een anaeroob milieu waarin schimmelgroei en schimmelontwikkeling niet meer mogelijk is. Bovendien voorkomt dit ongewenste luchtintreding en het aanwaaien van schimmels
 • Dek de kuil vervolgens af met een laag grond van minimaal 20 cm. Hierdoor voorkomt u een slechte conservering door luchtintreding en plaatselijk verhitting door de zon (condensvorming). Bovendien voorkomt dit schade aan het afdekmateriaal door vogels

Voeren van perspulp

 • Zorg in alle gevallen voor een voersnelheid van minimaal één meter per week
 • Voor een volledige stabilisatie van de perspulp is het aan te bevelen een dertigtal dagen te wachten met het openen van de perspulpkuil. Een optimale pH-waarde van de perspulp wordt bereikt na enkele dagen bij volledige afsluiting van de kuil. De verzuring moet zich vervolgens stabiliseren.

Klik hier voor een printversie

Contact

Parallelweg 9-11
6942 EJ Didam
Postbus 610
6700 AP Wageningen

T +31 (0)316-293966
F +31 (0)316-293967
E info@ar-coproducten.nl
KvK-nummer: 9095380

Bereken de route